• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

ثبت پروژه جهت شرکت در جایزه ملی بنیاد جهانی انرژی -2023 ایران

ثبت پروژه تا 15 خرداد ماه تمدید گردید.

دکتر کریستوفر لایتل رئیس اتاق بازرگانی جهانی

به مناسبت برگزاری مراسم جایزه انرژی گلوب ایران ۲۰۲۲ پیام ویدیویی ارسال کرد.

مانکا گاندی عضو پارلمان هند

به مناسبت برگزاری مراسم جایزه انرژی گلوب ایران ۲۰۲۲ پیام ویدیویی ارسال کرد.

ولفانگ نیومن رئیس بنیاد جهانی انرژی

به مناسبت برگزاری مراسم جایزه انرژی گلوب ایران ۲۰۲۲ پیام ویدیویی ارسال کرد.

دکتر طارق امتایرا رییس بخش انرژی یونیدو

به مناسبت برگزاری مراسم جایزه انرژی گلوب ایران ۲۰۲۲ پیام ویدیویی ارسال کرد.

افتتاح دفتر منطقه ای بنیاد جهانی انرژی

افتتاح رسمی دفتر منطقه ای بنیاد جهانی انرژی و سازمان شهرهای پایدار و هوشمند ملل متحد در 29 اردیبهشت ماه 1401

مراسم ملی جایزه بنیاد جهانی انرژی- ایران 2022

بیست و پنجم اردیبهشت و در جزیره کیش برگزار شد.

facts-img

0

دفاتر استانی

facts-img

0

انتقال دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته به کشور (در حال انجام)

facts-img

0

پروژه های پایدار در دیتا بانک

facts-img

0

کشورهای عضو بنیاد جهانی انرژی

پروژه های برتر

جایزه ملی بنیاد جهانی انرژی 2022

project-img

فرآوری پسماند در مبدأ

نامزد گروه زمین

project-img

آموزش صلح

برنده گروه جوانان

project-img

برج های مسکونی سبز کوثر

نامزد گروه ساختمان های پایدار

project-img

مانوستیک

نامزد گروه ساختمان های پایدار

خبر ها